• İSTANBUL DIŞI SADECE YÜKSEK TONAJ HURDA ALIMI
 • SADECE KURUMSAL MAİLLERE CEVAP VERİLMEKTEDİR🎯

Geri Dönüşüm Nedir? Nasıl Yapılır?

geri dönüşüm

Geri dönüşüm, tarih boyunca insanların çeşitli nedenlerle uyguladığı yöntemlerden bir olmuştur. Gerek savaşlar nedeniyle gerekse kıtlık nedeniyle uygulanan geri dönüşüm günümüz dünyası içinde bir gereklilik ve oldukça büyük bir sektör haline gelmiştir.

Bu gönderimizde, geri dönüşüm hakkında olabildiğince kapsamlı ve verilere dayalı bir tanım yapacağız. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm projeleri nelerdir? Atık malzemelerden neler yapılır? Geri dönüşüm örnekleri nedir? Geri dönüşüm neden önemli? vb. gibi daha birçok sorunun cevabını bulabileceksiniz..

## içeriğin faydalı olacağını düşünüyorsanız eğer lütfen sosyal medyada ve diğer mecralarda paylaşmayı unutmayın. ( mertsanhurda.com/geri-donusum/ )

## Hazırsanız, başlayalım..

İçerik;

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm nedir? Kısaca açıklamak gerekirse; Geri dönüşüm, atıl duruma geçen bazı malzemelerin hurdacı firmaları ve belediyeler tarafından çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrardan üretim sürecine dahil edilmesidir.

Bir başka deyişle;

Geri dönüşüm; tekrardan kullanılabilecek olan malzemelerin belirli fiziksel ve kimyasal süreçlerden geçirilerek tekrardan ham maddeye dönüştürülmesidir.
Geri dönüşüm nedir kısaca bu şekilde açıklayabiliriz.

Geri dönüşüm nasıl yapılır?

Geri dönüşüm tarih boyunca çeşitli şekillerde uygulanmış ve günümüzde de oldukça gelişmiş bir şekilde uygulanmaktadır.. Yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayan geri dönüşümün beraberinde birçok faydayı getirdiğini de söyleyebiliriz..

Peki bu faydalardan yararlanmak adına geri dönüşüm nasıl yapılır?

Geri dönüşüm aşamaları geri dönüşümü yapılacak olan malzemenin türüne göre değişiklik gösterir. Fakat tüm süreçler yöntem olarak farklı olsa da birbirinin benzeridir.

Kaynakta Ayrı Toplanması

 • Geri dönüşümün ilk aşaması kaynakta ayrı toplanmasıdır. Yani geri dönüşümü yapılabilecek malzemelerin çöplerden ayrı olarak depolanması ve biriktirilmesini ifade eder.

Sınıflama

 • Kaynağında ayrı toplanan geri dönüştürülebilir atıklar toplama ayırma tesislerinde veya hurda depolarında cam metal, plastik, kağıt olarak sınıflandırılır.

Değerlendirme

 • Türlerine göre sınıflanan bu atıklar değerlendirme aşamasında geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Atıklar bu tesislerde uygulanan fiziksel ve kimyasal bir takım işlemler sonucunda tekrardan ham maddeye dönüştürülür.

Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma

 • Ham maddeye dönüştürülen atıklar yeniden üretim sürecine dahil edilir ve yeni bir malzeme / ürün olarak piyasaya sürülür.

Metallerin Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Metaller, hayatımızın her alanında rastladığımız dayanıklı maddelerdir. Bu maddeler yapısal özelliklerine göre işlenir ve ihtiyaca yönelik ürünlerinde, malzemelerde kullanılır.

Örneğin, demir başta inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, ulaşım vb. gibi birçok ana sektörde kullanılır. Veya bakır ısıyı ve elektriği iyi iletmesinden dolayı elektrik-elektronik alanında oldukça sık kullanılır.

Belirli bir kullanım süresinden sonra kullanım alanında fayda sağlamayan metaller ise hurda konumuna geçer. Metaller oldukça değerli maddelerdir ve hurda konumuna geçtiğinde de yine bu değerlerini korurlar.

Bu nedenle hurdacılar tarafından alınıp satılan en önemli hurda çeşitlerinden biri hurda metallerdir. Peki hurda metallerin geri dönüşüm süreci nasıl işliyor?

 1. Metallerin atıl duruma geçmesi.
 2. Atıl duruma geçen metallerin hurdacılar tarafından alınması.
 3. Hurdaların hurda depolarında biriktirilmesi ve ayrıştırılması.
 4. Hurdanın türüne göre geri dönüşüm tesisine gönderilmesi.
 5. Geri dönüşüm tesisinde fiziksel ve kimyasal ayrıştırmaya tabi tutulması
 6. Ocaklarda eritilmesi ve tekrardan ham maddeye dönüştürülmesi.

Geri Dönüşüm Malzemeleri Nelerdir?

 • Cam
 • Kâğıt
 • Alüminyum
 • Plastik
 • Piller
 • Beton
 • Organik atıklar
 • Elektronik atıklar
 • Demir
 • Tekstil
 • Ahşap
 • Metal
 • Solvent Bazlı Atıklar

Geri Dönüşümün Önemi Nedir?

Geri dönüşümün en önemli amacı, atık çöp miktarını azaltmak ve sınırlı olan doğal kaynakların tükenmesini önlemektir.. Ayrıca geri dönüşüm, yüksek oranda enerji tasarrufu için, ekonomik kalkınma ve gelecekte temiz bir çevre için oldukça önemlidir.

Geri dönüşümün sağladığı faydalara göz atarak geri dönüşümün önemini daha iyi anlayabiliriz.

Geri Dönüşümün Faydaları Nedir?

Geri dönüşümün faydaları;

 • Enerji Tasarrufu
 • Doğanın Korunması
 • Doğal Kaynakların Korunması
 • Atık Miktarının Azaltılması
 • Ekonomik Katkı
 • İstihdam

Geri dönüşümün fayda sağladığı alanlara bakıldığında aslında oldukça önem verilmesi gereken bir konu olduğu görebiliriz.

# Geri dönüşüm ve enerji tasarrufu

Bilindiği üzere kullandığımız ürünler veya malzemeler doğadan çıkarılan madenlerin işlenmesi ile üretilmektedir. Örneğin birçok üründe kullanılan plastik, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakların işlenmesi ile üretilir.

Yine bir başka örnekte ise; doğada nadir halde bulunan bakır cevherinin işlenmesi ile oluşan bakır, başta elektrik-elektronik olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Daha birçok örnekte pek çok ürün için ham madde ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılandığını görebiliriz.

Bu nedenle ham madde ihtiyacının karşılanması için maden işleme tesisinin kurulması, madenin çıkarılması ve işlenmesi gibi birçok süreç söz konusudur.

Geri dönüşüm ise bu süreçleri önemli ölçüde ortadan kaldırdığı için yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Yani bir başka deyişle ham madde ihtiyacı için maden işleme tesisinin kurulması, madenin çıkarılması ve işlenmesi gibi aşamalar olmayacağından daha az enerji ile aynı ham madde ihtiyacı karşılanmış olmaktadır.

Peki geri dönüşüm ile ne kadar tasarruf yapılabilir? diyorsanız;

Alüminyum’ da — %95

Bakır’ da — %85

Çelik’ te — % 74

Demir’ de — %75

oranında enerji tasarrufu sağladığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda geri dönüşüm süreci hava ve su kirliliğinde azalma, ormansızlaşmanın önlenmesi ve daha az sera gazı emisyonu ile sonuçlanır.

Özetlemek gerekirse:

 • Ham madde ihtiyacı daha az maliyet, daha az enerji ile karşılanır.
 • Ekonomik kaynakların gereksiz kullanımı önlenmiş olur.
 • Zamandan tasarruf edilir.

# Doğanın korunması

Geri dönüşüm süreçlerinin bir diğer faydası ise doğanın korunmasıdır. Yaşamsal faaliyetlerimiz için birçok araç ve gerece ihtiyacımız olsa da bu ihtiyacımızı elimizde mevcut bulunan araç ve gereçleri dönüştürerek, tekrar kullanarak karşılayabiliriz.

Örneğin kağıtların geri dönüşümü ile ormanlık alanların tahrip edilmesini önleyebiliriz. Yine aynı şekilde geri dönüşümü yapılabilen metaller için maden çalışmalarında ormanlık alanların yok edilmesi büyük ölçüde önlenebilir.

Tabi ormanların yok edilmesini önlemek aynı zamanda bölgede var olan doğal yaşamın korunmasını sağlayacaktır. Ayrıca bir ağacın yıllık olarak 22,5 kg CO2 emerek fotosentez yaptığını düşünürsek, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunu da azaltılmış oluruz.

Bir örnek daha vermek gerekirse, bilinçsizce çevreye attığımız plastikler atıklar denizlere ve akarsulara karışabilmektedir. Deniz canlılarını oldukça olumsuz etkileyen bu atıkların geri dönüştürülmesi ile hem çevre kirliliğini önleyebilir hem de deniz canlılarını korumuş oluruz.

Özetlemek gerekirse geri dönüşüm;

 • Ormansızlaşmayı önler.
 • Sera gazı emisyonu azaltır.
 • Doğal yaşamı korunmuş olur.
 • Çevre kirliliğini önlemiş olur.
 • Deniz canlılarını korumuş olur.
 • İklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olur.

# Doğal kaynakların korunması

Hurdacılar ve belediyeler tarafından yönetilen geri dönüşüm süreçlerinin faydalarından biride doğal kaynakların korunmasıdır. Hali hazırda sınırlı olan doğal kaynakların verimli kullanılması gelecekte yaşanabilecek kaynak sıkıntını önlemeye yardımcı olur.

Düşünüldüğünde geri dönüştürülebilir maddelerin, geri dönüştürülmeden çöpe atılması, bu değerin toprağa veya denize karışması ile sonuçlanır. Böyle bir durumda ham madde ihtiyacı için tekrardan doğal kaynaklara yönelmek büyük bir israf ve mantıklı olmayan bir durumdur.

Bu nedenle birçok hurdacı firması tarafından sunulan hizmetler ile geri dönüşüm süreçlerine kolayca dahil olabilirsiniz. Örneğin firmamız “ Mertsan Hurda ile Kolaylaşan Geri Dönüşüm “ sloganıyla hizmet sunmaktadır. Tüm hurdacı ihtiyaçlarınız için Marmara bölgesinin tamamından yüksek tonajdaki hurda çeşitleriniz için iletişime geçebileceğinizi belirtelim..

Özetle;

 • Sınırlı olan kaynakların verimli kullanılmasını sağlanır.
 • İleride yaşanabilecek kaynak kıtlığını önlemeye yardımcı olur.

# Atık Miktarının Azaltılması

Dünya genelinde yıllık olarak 2.1 milyar ton atık üretildiğini biliniyor. Bu atıkların büyük bir çoğunluğu ise geri dönüştürülmeden toprağa gömülüyor. Geri dönüştürülmeden toprağa karışan atıklar bir israfı tanımlarken, bu atıkların toprakta yani doğada yok olma süreleri ise bir felaketi tanımlamaktadır.

Atıkların doğada yok olma süreleri;

 • Strafor 5000 Yıl / 2 Milyon Yıl
 • Cam Şişe 4000 Yıl
 • Plastik 1000 Yıl
 • Poliüretan 1000 Yıl
 • Telefon Kartı 1000 Yıl
 • Kaset 100 Yıl / 1000 Yıl
 • Su Boruları 1000 Yıl
 • Balık Oltası 600 yıl
 • Bebek Bezi 500 yıl
 • Plastik Tabak 500 yıl
 • Pet Şişe 400 yıl
 • Pil 300 yıl
 • Alüminyum 100 yıl
 • Çakmak 100 yıl
 • Tahta Parçaları15 yıl
 • Kutu Kola 10 yıl
 • Sakız 5 yıl / 25 yıl
 • Boyalı Tahta 13 yıl
 • Yün Çorap 4 yıl
 • Kontraplak 1 yıl / 3 yıl
 • Sigara İzmariti 1 Yıl / 2 Yıl
 • Yün 1 Yıl / 2 Yıl
 • İp Parçaları 3 Ay / 14 Ay
 • Bez Parçaları 6 Ay
 • Pamuklu Kumaş 1 Ay / 5 Ay
 • Meyve Atıkları 3 Ay / 6 Ay
 • Gazete 3 Ay
 • Karton Süt Kutuları 3 Ay
 • Elma Çöpü 2 Ay
 • Kağıt Havlu 1 Ay
 • Mendil 2 Hafta / 4 Hafta

Bu süreler göz önünde bulundurulduğunda atık miktarının azaltılmasının ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda bu atıkların toprağa karışması, toprağın verimliliğini düşürürken inanılmaz bir çevre kirliliğine neden olmaktadır.

# Ekonomik katkı

Geri dönüşümün en önemli faydalarından biride ekonomiye olan katkısıdır. Ham madde ihtiyacının geri dönüşüm süreçleri ile karşılanması, o ham maddeyi doğal kaynaklardan karşılamaya oranla daha ekonomiktir. Çünkü geri dönüşüm aşamalarında madeni çıkarma, işleme vb. gibi ekstra faaliyetler söz konusu değildir. Buda ekonomik olarak oldukça büyük bir tasarrufu beraberinde getirir.
Aynı zamanda ham madde ihtiyacının geri dönüşüm süreçleri ile karşılanması dışa bağımlılığı azaltırken dışarıya giden dövizin miktarının da ülkede kalmasını sağlayacaktır. Fakat, Türkiye’ de her yıl geri dönüştürülmesi mümkün olan 6 milyon ton atığın 5 milyonu maalesef çöp toplama alanlarına gömülüyor. Çöpe giden bu atıkların değeri ise 1.5 milyar ₺’ dir.

Oluşan bu ekonomik kaybı önlemek adına geri dönüştürülebilen malzemeleri çöpe atmayıp müsait alanlarda biriktirilebilir. Belirli bir tonaja / kiloya ulaştığında ise Marmara bölgesinde iseniz hurdacı firmamız aracılığı ile nakit ödeme alarak geri dönüşüme kazandırabilirsiniz.

# İstihdam

Geri dönüşümün faydaları ile ilgili son olarak bahsedeceğimiz konu istihdamdır. Türkiye’ de özel girişimler, hurdacılar ve belediyeler tarafından yürütülen atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü 38 milyar ₺’ lik bir hacme yaklaşmıştır.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe kayıtlı ve kayıtsız olarak binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Net olarak bir veri olmasa da elimizde ilerleyen zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile bilgi edinebilirsiniz.

Geri Dönüşüm Projeleri

Geri dönüşüm projeleri ile neler yapılabilir? Birçok insanın merak ettiği bir soru atık malzemelerden neler yapılabilir? Kısa bir araştırma ile internette sayısız geri dönüşüm fikri bulabilirsiniz ve yapımı kolay geri dönüşüm projeleri ile birçok farklı ürün elde edebilirsiniz. Ayrıca ürettiğiniz ürünlerin sosyal medyada tanıtımını yapabilir ve reklam geliri elde edebilirsiniz.

Konumuza dönersek bu başlık altında bazı plastik geri dönüşüm projelerine, kolay geri dönüşüm projelerine ve evde geri dönüşüm projelerine yer versek te daha fazla geri dönüşüm proje örnekleri için arşivimize göz atabilirsiniz.

Mertsan HURDA
Mertsan HURDA
Hurda Alım Satımı | İkinci El Konteyner Alım Satımı | Yıkım Söküm İşleri | Kurumsal Hizmet